MatchUP - Speed Dating

MatchUP - Speed Dating

Séria Speed dating podujatí, kde bude firma mať možnosť porozprávať sa a nasmerovať mladé talenty v ich kariére (potenciálne ponúknuť po podujatí aj konkrétnu spoluprácu)

Chceme priniesť mini kariérne podujatia pre mladých ľudí, kde sa môžu porozprávať so svojim budúcim zamestnávateľom, tím lídrom. Zároveň je našim cieľom vytvoriť priestor pre študentov a mladých ľudí na to, aby bližšie spoznali slovenský firemný ekosystém. 

Vybraní profesionáli z firiem (max 2 za jednu spoločnost) budú v trvaní 90 minút súčasťou speed dating kôl(kde sa každých 10 min. budú mladí ľudia striedať). Každé 10 minutové kolo bude prebiehať formou úvodného predstavenia sa účastníka a následne budú mať profesionáli možnosť rozviť debatu aj na základe toho, čo konkrétny účastník na evente hľadá (práca, kariérne nasmerovanie, biznis mentoring…). 

Okrem speed datingu je možné účastníkom Match-Up pripraviť  aj workshop na vopred dohodnutú tému, ktorá sa týka buď mäkkých zručností alebo business rád pre začínajúce projekty.

Agenda

Spoluorganizátorom tohto podujatia je mládežnícka organizácia AIESEC Slovensko.

KEDY? 20. APRÍL 2023

KDE? Campus City - BA

Kedy? 20. Apríl 2023


Kde? Campus City - BA

Chcete sa ZAPOJIť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť proofesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.

Chcete sa ZAPOJIť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť profesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.

Chcete sa zapojiť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť profesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.