MatchUP - Speed Dating

MatchUP - Speed Dating

MatchUP

Séria Speed dating podujatí, kde majú profesionáli z SK startup ekosystému možnosť porozprávať sa a nasmerovať mladé talenty v ich kariére, prípadne motivovať k podnikaniu. 

V Match-Up koncepte prinášame podujatie pre mladých ľudí, kde sa môžu porozprávať so svojim budúcim osobným alebo business mentorom. Zároveň je našim cieľom vytvoriť priestor pre študentov a mladých ľudí na to, aby bližšie spoznali slovenský podnikateľský ekosystém. 

Vybraní profesionáli z firiem (max 2 za jednu spoločnosť) budú v trvaní 90 minút súčasťou speed dating kôl(kde sa každých 10 min. budú mladí ľudia striedať). Každé 10 minutové kolo bude prebiehať formou úvodného predstavenia sa účastníka a následne budú mať profesionáli možnosť rozviť debatu aj na základe toho, čo konkrétny účastník na evente hľadá (business mentoring, kariérne nasmerovanie, a pod.)

Okrem speed datingu je možné účastníkom Match-Up pripraviť  aj workshop na vopred dohodnutú tému, ktorá sa týka buď mäkkých zručností alebo business rád pre začínajúce projekty.

Všeobecná agenda

MatchUp Vol. 1

Spoluorganizátorom tohto podujatia je mládežnícka organizácia AIESEC Slovensko.

Vol. 2 sa bude konať už v Novembri 2023

Vol. 2 sa bude konať už v novembri 2023

Chcete sa ZAPOJIť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť proofesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.

Chcete sa ZAPOJIť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť profesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.

Chcete sa zapojiť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť profesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.