MatchUP - Speed Dating

MatchUP - Speed Dating

MatchUP - Speed Dating

Speed dating podujatie, kde bude firma mať možnosť porozprávať sa a nasmerovať mladé talenty v ich kariére (potenciálne ponúknuť po podujatí aj konkrétnu spoluprácu)

Chceme priniesť kariérne podujatie pre mladých ľudí, kde sa môžu porozprávať so svojim budúcim zamestnávateľom, tím lídrom. Zároveň je našim cieľom vytvoriť priestor pre študentov a mladých ľudí na to, aby bližšie spoznali slovenský startup ekosystém. 

Pred speed datingom si účastníci prejdu prípravným workshopom na speed dating, kde budú mať priestor pripraviť si svoj „pitch“ teda prezentáciu samého/samej seba. 

Vybraní profesionáli z firiem (max 2 za jednu spoločnost) budú v trvaní 160 minút súčasťou speed dating kôl(kde sa každých 10 min. budú mladí ľudia striedať). Každé 10 minutové kolo bude prebiehať formou úvodného predstavenia sa účastníka a následne budú mať profesionáli možnosť rozviť debatu aj na základe toho, čo konkrétny účastník na evente hľadá (práca, kariérne nasmerovanie, biznis mentoring…). 

Po speed datingu bude nasledovať moderovaný networking, kde bude možné sa porozprávať aj s ostatnými účastníkmi podujatia.

Podujatie bude v trvaní približne 5 hodín. 

Spoluorganizátorom tohto podujatia je mládežnícka organizácia AIESEC Slovensko.

KEDY? APRÍL 2023

KDE? BRATISLAVA

V StartuPeak veríme, že práve silná komunita je to, čo môže efektívne dopomáhať jednotlivcom a rozbiehajúcim sa firmám na Slovensku k úspechu a rozvoju nápadov.

Kedy? Apríl 2023


Kde? Bratislava

Chcete sa ZAPOJIť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť proofesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.

Chcete sa ZAPOJIť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť profesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.

Chcete sa zapojiť?

Ak má Vaša firma záujem zapojiť profesionálov do tohto speed dating podujatia, kontaktujte nás.