STARTUP SVET

Ako na anjelské investovanie pre investorov/ky a zakladateľov/ky

V tomto článku sa prakticky pozrieme na ešte stále nie veľmi známu investičnú tému, a to na anjelské investovanie, pričom náš článok prináša dva pohľady, a to investorský a zakladateľský.

S neutíchajúcou globalizáciou či technologickým pokrokom rastie i záujem o vedomé diverzifikovanie vlastného finančného kapitálu. Na trhu sa tak objavuje čoraz viac investičných produktov, ktoré ponúkajú rad špecifických výhod. Inak to nie je ani pri anjelskom investovaní, ktoré postupne preniká i do nášho regiónu.

Čo je anjelské investovanie?

Anjelské investovanie je druh investovania, pri ktorom súkromný investor/ka poskytuje finančný kapitál perspektívnym začínajúcim podnikom, resp. technologickým startupom. Výhodou tohto druhu investovania, je fakt, že investor/ka môže takto investovať menšie peňažné čiastky, a to napríklad i do viacerých projektov.

Anjelské investovanie z pohľadu investorov/riek

Anjelskí investori/ky sa často stávajú súčasťou strategického rozhodovania startupov, pretože popri finančnej investícií majú možnosť ponúknuť aj know how alebo nezávislý pohľad. Preto tento druh investovania môže ponúknuť pre obe obchodné strany veľkú pridanú hodnotu. Často sa tak stretávame so situáciami, keď sa investor/ka stane i mentorom/kou, a tak spoločne s tímom kreuje napríklad stratégiou či vývoj produktu. 

Tento druh investovania je tak vhodný i pre investorov/ky, ktorí chcú ponúknuť startupom viac než len finančnú investíciu, čo znamená, že chcú byť v kontakte s zakladateľmi/kami a zároveň osobne formovať inovatívny ekosystém, t.j. ponúkajú smart money.

 

Aká by mala byť motivácia pre anjelských investorov/ky?

Ak by ste patrili medzi tých šťastných, ktorí investovali do Uberu v počiatočnej fáze 500 dolárov, váš dnešný podiel by dosahoval 2,5 milióna, preto je možné konštatovať, že rizikovosť tohto druhu investovania preukázateľne prináša svoje ovocie. Treba však dodať, že štatisticky vyjde 1 z 10 investícií, ale tá pokryje všetky ostatné straty a zároveň prináša x-násobný zisk. 

Možná ziskovosť nie je jediným relevantným motivátorom, pretože mnoho anjelských investorov/iek sa venuje takejto diverzifikácii portfólia kvôli hlbšiemu zmyslu, ktorý demonštruje kontakt so zakladateľmi/kami, startupmi, inováciami, jednoducho celým ekosystémom. Pretože týmto spôsobom môžete nielen zhodnotiť financie, ale i byť súčasťou budovania spoločností budúcnosti. 

Ako sa stať anjelským investorom/kou?

– Najjednoduchším spôsobom je možnosť pridať sa do klubu anjelských investorov/riek, ktorý je zároveň podpornou či vzdelávacou komunitou, ktorá zastrešuje investičné aktivity. Príkladom takéhoto klubu je Lumus. 

– Navštevujte startup podujatia, kde sa prirodzene združujú ľudia so záujmom investovať do startupov.

– Spýtajte sa známych, ako a kam investujú svoje voľné finančné prostriedky – získate veľa inšpirácie.

– Staňte sa mentorom/mentorkou v startup akceleračnom programe.

– Prenajmite si miesto v coworking priestore, ktoré je často východiskovou kanceláriou pre začínajúce projekty. 

 

Ako financovať svoj startup?

Na trhu je čoraz viac možností ako finančne podporiť svoju inovatívnu myšlienku. Stretávame sa tak s rôznymi druhmi financovania, startupy tak môžu zamerať napríklad na:

– Klasické venture capital firmy, ktoré sa môžu zameriavať na konkrétne odvetvie alebo korporátne venture capital firmy, ktoré sú dcérskymi firmami zaoberajúcimi sa strategickými investíciami pre matky. 

– Crowdfunding ako spôsob získavania kapitálu prostredníctvom spoločného úsilia priateľov, rodiny, potenciálnych zákazníkov a individuálnych investorov.

– Úvery na začatie podnikania pre malé podniky, ide o špecifický typ úveru, ktorý pomáha podnikom s krátkou alebo žiadnou podnikateľskou históriou.

– Vlastné zdroje.

– Anjelských investorov/ky, ktorí často investujú nielen peniaze, ale i know-how. 

Anjelské investovanie z pohľadu zakladateľov/liek startupov

Čo prináša anjelské investovanie samotným startupom? Spomenuté výhody v podobe mentorstva či zdieľania skúseností sú pre zakladateľov/ky skvelým odrazovým mostíkom, ako popri finančnej podpore získať cenné knowhow. Zakladatelia/ky, preto veľmi vítajú angažovaný prístup investorov/riek, ktorí sú ochotní popri finančnej podpore priniesť cenné rady z praxe. 

Mnoho startupov tak v rámci anjelského investovania žiada o investíciu už v štádiu tvorby prototypu produktu alebo služby, pretože potrebujú financie na jeho overenie na trhu. Preto je tento druh investovania pre investorov/ky mimoriadne atraktívny, pretože ich know how a rady budú zaručene zúročené vo výslednom produkte. 

Ako získať anjelských investorov pre startup?

1. Kluby anjelských investor/iek – sú miestom, kde sa združujú individuálni anjelskí investori/ky, pričom tvoria strategickú komunitu, ktorá zdieľa svoje know how spoločne. Mate tak možnosť na jednom mieste osloviť veľa potenciálnych investorov/ky, pričom získate i cenný feedback na startup.

2. Podujatie pre anjelských investorv/ky – existujú rôzne typy online a offline eventov, ktoré vytvárajú priestor pre sieťovanie sa startupov s investormi/kami. 

3. Startup konferencie – sú skvelým spôsobom, ako získať nielen zaujímavé vhľady z ekosystému, ale i priestor pre získavanie kontaktov. 

4. Online platformy – sú stále na vzostupe, preto existuje čoraz viac anjelských klubov, ktoré fungujú vo virtuálnom prostredí, čo tak uľahčuje medzinárodnú komunikáciu a networking. 

5. Oslovovanie – v online databázach máte možnosť získať kontakty na konkrétnych anjelských investorov/ky, ktorých tak môžete osloviť osobne. 

 
Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

STARTUP SVET

Ako na anjelské investovanie pre investorov/ky a zakladateľov/ky

V tomto článku sa prakticky pozrieme na ešte stále nie veľmi známu investičnú tému, a to na anjelské investovanie, pričom náš článok prináša dva pohľady, a to investorský a zakladateľský.

Publikované: 29.06.2022

S neutíchajúcou globalizáciou či technologickým pokrokom rastie i záujem o vedomé diverzifikovanie vlastného finančného kapitálu. Na trhu sa tak objavuje čoraz viac investičných produktov, ktoré ponúkajú rad špecifických výhod. Inak to nie je ani pri anjelskom investovaní, ktoré postupne preniká i do nášho regiónu.

Čo je anjelské investovanie?

Anjelské investovanie je druh investovania, pri ktorom súkromný investor/ka poskytuje finančný kapitál perspektívnym začínajúcim podnikom, resp. technologickým startupom. Výhodou tohto druhu investovania, je fakt, že investor/ka môže takto investovať menšie peňažné čiastky, a to napríklad i do viacerých projektov.

Anjelské investovanie z pohľadu investorov/riek

Anjelskí investori/ky sa často stávajú súčasťou strategického rozhodovania startupov, pretože popri finančnej investícií majú možnosť ponúknuť aj know how alebo nezávislý pohľad. Preto tento druh investovania môže ponúknuť pre obe obchodné strany veľkú pridanú hodnotu. Často sa tak stretávame so situáciami, keď sa investor/ka stane i mentorom/kou, a tak spoločne s tímom kreuje napríklad stratégiou či vývoj produktu. 

Tento druh investovania je tak vhodný i pre investorov/ky, ktorí chcú ponúknuť startupom viac než len finančnú investíciu, čo znamená, že chcú byť v kontakte s zakladateľmi/kami a zároveň osobne formovať inovatívny ekosystém, t.j. ponúkajú smart money.

Aká by mala byť motivácia pre anjelských investorov/ky?

Ak by ste patrili medzi tých šťastných, ktorí investovali do Uberu v počiatočnej fáze 500 dolárov, váš dnešný podiel by dosahoval 2,5 milióna, preto je možné konštatovať, že rizikovosť tohto druhu investovania preukázateľne prináša svoje ovocie. Treba však dodať, že štatisticky vyjde 1 z 10 investícií, ale tá pokryje všetky ostatné straty a zároveň prináša x-násobný zisk. 

Možná ziskovosť nie je jediným relevantným motivátorom, pretože mnoho anjelských investorov/iek sa venuje takejto diverzifikácii portfólia kvôli hlbšiemu zmyslu, ktorý demonštruje kontakt so zakladateľmi/kami, startupmi, inováciami, jednoducho celým ekosystémom. Pretože týmto spôsobom môžete nielen zhodnotiť financie, ale i byť súčasťou budovania spoločností budúcnosti. 

Ako sa stať anjelským investorom/kou?

– Najjednoduchším spôsobom je možnosť pridať sa do klubu anjelských investorov/riek, ktorý je zároveň podpornou či vzdelávacou komunitou, ktorá zastrešuje investičné aktivity. Príkladom takéhoto klubu je Lumus. 

– Navštevujte startup podujatia, kde sa prirodzene združujú ľudia so záujmom investovať do startupov.

– Spýtajte sa známych, ako a kam investujú svoje voľné finančné prostriedky – získate veľa inšpirácie.

– Staňte sa mentorom/mentorkou v startup akceleračnom programe.

– Prenajmite si miesto v coworking priestore, ktoré je často východiskovou kanceláriou pre začínajúce projekty. 

 

Ako financovať svoj startup?

Na trhu je čoraz viac možností ako finančne podporiť svoju inovatívnu myšlienku. Stretávame sa tak s rôznymi druhmi financovania, startupy tak môžu zamerať napríklad na:

– Klasické venture capital firmy, ktoré sa môžu zameriavať na konkrétne odvetvie alebo korporátne venture capital firmy, ktoré sú dcérskymi firmami zaoberajúcimi sa strategickými investíciami pre matky. 

– Crowdfunding ako spôsob získavania kapitálu prostredníctvom spoločného úsilia priateľov, rodiny, potenciálnych zákazníkov a individuálnych investorov.

– Úvery na začatie podnikania pre malé podniky, ide o špecifický typ úveru, ktorý pomáha podnikom s krátkou alebo žiadnou podnikateľskou históriou.

– Vlastné zdroje.

– Anjelských investorov/ky, ktorí často investujú nielen peniaze, ale i know-how.  

Anjelské investovanie z pohľadu zakladateľov/liek startupov

Čo prináša anjelské investovanie samotným startupom? Spomenuté výhody v podobe mentorstva či zdieľania skúseností sú pre zakladateľov/ky skvelým odrazovým mostíkom, ako popri finančnej podpore získať cenné knowhow. Zakladatelia/ky, preto veľmi vítajú angažovaný prístup investorov/riek, ktorí sú ochotní popri finančnej podpore priniesť cenné rady z praxe. 

Mnoho startupov tak v rámci anjelského investovania žiada o investíciu už v štádiu tvorby prototypu produktu alebo služby, pretože potrebujú financie na jeho overenie na trhu. Preto je tento druh investovania pre investorov/ky mimoriadne atraktívny, pretože ich know how a rady budú zaručene zúročené vo výslednom produkte.  

Ako získať anjelských investorov pre startup?

1. Kluby anjelských investor/iek – sú miestom, kde sa združujú individuálni anjelskí investori/ky, pričom tvoria strategickú komunitu, ktorá zdieľa svoje know how spoločne. Mate tak možnosť na jednom mieste osloviť veľa potenciálnych investorov/ky, pričom získate i cenný feedback na startup.

2. Podujatie pre anjelských investorv/ky – existujú rôzne typy online a offline eventov, ktoré vytvárajú priestor pre sieťovanie sa startupov s investormi/kami. 

3. Startup konferencie – sú skvelým spôsobom, ako získať nielen zaujímavé vhľady z ekosystému, ale i priestor pre získavanie kontaktov. 

4. Online platformy – sú stále na vzostupe, preto existuje čoraz viac anjelských klubov, ktoré fungujú vo virtuálnom prostredí, čo tak uľahčuje medzinárodnú komunikáciu a networking. 

5. Oslovovanie – v online databázach máte možnosť získať kontakty na konkrétnych anjelských investorov/ky, ktorých tak môžete osloviť osobne. 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email
Share on print