Knowledge sharing

Focus Groups by StartuPeak

Focus Groups by StartuPeak

Prečo focus groups?

Mimo networkingových podujadí chceme prinášať zmysluplné rozhovory medzi jednotlivcami v startupoch, ktorí riešia rovnaké témy, problémy a výzvy. 

Focus groups sú skupiny, ktoré sa stretávaju raz za 1-2 mesiace riešia aktuálne témy, ktoré sa týkajú predmetu skupiny. Súčasťou sú najmä ľudia zo startupov ale aj väčších firiem. Našim cieľom je zabezpečiť, aby súčasťou rozhovorov boli menej aj viac skúsení profesionáli na danú tému. 

Od mája 2022 pilotujeme našu prvú Focus Group na tému Employer Branding. Súčasťou tejto focus group sú ľudia, ktorí sa tejto téme venujú v spoločnostiach: hb reavis, Accace, Fumbi, Luigi’s Box, CloudTalk, Vestberry a Techband.

„Táto naša focus group mi umožnila spoznať šikovných ľudí z rôznych firiem, no s rovnakým cieľom – budovať (love)brand firiem, v ktorých pôsobíme. Vážim si, že sme si vzájomne vymieňali tipy, názory a odporúčania, z ktorých som si, priznám sa, vzala inšpiráciu ihneď aj ja a nejednu zdieľala s mojimi kolegami.“

Petra Konáriková, Marketing & Event Manager @ Accace Slovensko

„Chýbalo mi na Slovensku miesto, kde by sa pravidelne zdieľali skúsenosti a know-how z oblasti Employer Brandingu. Mám veľkú radosť, že sa podarilo zorganizovať focus group na túto tému a mať tak príležitosť spoznať nie len úžasných a šikovných ľudí, ale zároveň inšpirovať sa a dozvedieť sa nové informácie z branďže.“

Barbora Přidalová, Employer Branding Specialist @ CloudTalk

Chceš sa zapojiť?

Počas roka spúšťame niekoľko focus skupín, ak máš nápad na tému, alebo sa chceš zapojiť, kontaktuj nás.

Chceš sa ZAPOJIť?

Počas roka spúšťame niekoľko focus skupín, ak máš nápad na tému, alebo sa chceš zapojiť, kontaktuj nás.

Chceš sa zapojiť?